Παράθυρα στο φως και στη σκιά του Βερολίνου


Το Βερολίνο και η περιρρέουσα ατμόσφαιρά του στάθηκε ένας τόπος φιλικός, μια πόλη στοργική που έστειλε την «κρίση» μου να βυθιστέ με ραθυμία στις σιωπές και τα αποσιωπητικά της.

View Gallery


Η παρηγορητική μελαγχολια της Π(π)όλης


«…κάθε λέξη σχετικά με τον χαρακτήρα, την ψυχή ή την υπόσταση μιας πόλης, με ένα έμμεσο τρόπο, γυρίζει σε συζήτηση για τη δική μας ψυχική κατάσταση. Η πόλη πέραν από εμάς τους ίδιους δεν έχει άλλο κέντρο»

View Gallery


Transformations


Tις ρίζες κι αν βρούμε

το αίνιγμα του δένδρου δεν θα απαντήσουμε

γιατί το αόρατο ορατό γίνεται

σε τόπο άλλο από κείνον που το γεννά

View Gallery


The Spirit of Objects


Κάποτε τον κόσμο θα μεγαλώνω

Κάποτε τον κόσμο θα μικραίνω στη θνητή του ύπαρξη

View Gallery


The Evening Dimension of Life


View Gallery


In the hammock of the world – Paris


View Gallery


In the hammock of the world – Poland


View Gallery


Phantasmata


View Gallery


My Inner Voice – Color


View Gallery


Σκάλες


View Gallery


My Inner Voice – B&W


View Gallery


In the hammock of the world – Morocco


View Gallery