Μια από τις πιο αγαπημένες μου λέξεις στη φωτογραφική ορολογία είναι ηλανθάνουσα εικόνα. Με γοητεύει η ιδέα ότι οι εικόνες προϋπάρχουν σε μια άλλημορφή, άυλη, μέχρι να έρθει η ώρα τους να γίνουν ορατές. Η τεχνολογία βέβαια έχειπαραγκωνίσει αυτή την έννοια, μια και τώρα πια δεν δίνει στη φωτογραφία τηνευκαιρία να κυοφορηθεί, σαν άλλο έμβρυο.

Μέσα σε μια λανθάνουσα υπόσταση της ύπαρξής της, όμως πειράζοντας λίγο τοπεριεχόμενο της λέξης, μπορούμε να πούμε πως η λανθάνουσα εικόνα είναι εκείνη ηανείπωτη ατμόσφαιρα που προϋπάρχει μέσα στην ψυχή του φωτογράφου, καθώςπεριπλανιέται μέσα στις γειτονιές του κόσμου αναζητώντας την όψη της εσωτερικήςτου φωνής.

Μέσα σε αυτό το προσωπικό σημειωματάριο, των όψεων της δικής μου εσωτερικήςφωνής, ανατρέχω κάθε φορά που νιώθω την ανάγκη για ένα έρεισμα, προκειμένου νααντιμετωπίσω τις προκλήσεις που φέρνουν στη ζωή μου οι πιο άνυδρες εποχές.

 Next
My Inner Voice - Color
Previous
In the hammock of the world - Morocco
More Portfolios