Ώρες αγρύπνιας

σκυμμένες πάνω στα αυτονόητα του κόσμου

Ώρες αγρύπνιας

προορισμένες να κάνουν φανερό το αφανέρωτο

 Next
The spirit of objects
Previous
In the hammock of the world - Paris
More Portfolios